Denim shorts with fringed hem and decorative rhinestones.

PGP22164SH SHORTS DENIM REKSAI

€59.00Price
Colour: Blue